Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek

 18,50

zelfhulpboek voor verlate rouw om een vroeg overleden ouder
Liese, T. | Paperback | 5-9-2019
Ongeveer één op de dertien Nederlanders verloor als kind een ouder door overlijden. Veel van deze mensen – zowel de oudere als de (veel) jongere – voelen de behoefte, en/of de noodzaak, het verlies van toen – en de gevolgen die dat verlies van toen op hun leven en op de ontwikkeling van hun identiteit heeft gehad en heeft – te onderzoeken en zowel het verlies van toen, als de gevolgen die dat verlies heeft gehad, een nieuwe plaats te geven in hun leven van nu. Puzzelstukjes In het Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek geeft Titia Liese haar kennis van Verlaat Verdriet en verlate rouw aan je door. Het Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek helpt je de puzzelstukjes van je leven bij elkaar te zoeken en in elkaar te passen. Het Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek is in de eerste plaats bestemd voor volwassenen die in hun jeugd een ouder, of beide ouders, hebben verloren door overlijden. Het Verlaat Verdriet (Ver)Werkboekis tevens bestemd voor Therapeuten/hulpverleners/life-coaches ‘Daar kwam ik het boek Zonder Moeder van Hope Edelman tegen. Ik heb er drie weken over gedaan om het uit te lezen. Ik was er helemaal stuk van maar ook opgelucht. Wat een herkenning, bijna het hele boek ging over mij! Na al die psychologen en hulpverleners die ik in mijn leven gezien heb, zag ik voor het eerst een lichtpuntje.’ Maatschappelijk werkers ‘Tijdens deze periode heb ik de opleiding voor maatschappelijk werker gevolgd. Samen met twee medestudenten heb ik een scriptie geschreven over dit onderwerp Te klein voor groot verlies. Ik wilde graag dat dit onderwerp meer onder de aandacht zou komen en dat ook de hulpverlening de problematiek eerder zou kunnen herkennen en erkennen.’ Pastoraal werkenden De partner van een Verlaat Verdriet-er aan het woord ‘Omdat ik hem niet meer kon bereiken, heb ik onze dominee gebeld. Ik ben naar hem toe gegaan en de dominee legde toen als eerste de vinger op de zere plek: het verdriet om zijn vader dat onverwerkt verdriet was. Ook al was dat nog zo lang geleden gebeurd.’ Rouwbegeleiders ‘Ik ben me ervan bewust dat de bagage die ik in mijn opleiding tot rouwbegeleider heb meegekregen eigenlijk niet toereikend is voor Verlaat Verdriet. Een verlaat rouwproces heeft echt een eigen dynamiek die totaal anders is dan rouw na een recent verlies.’ Loopbaanbegeleiders en reïntegratieconsulenten ‘Ik had een gezin, een mooi huis, een goede baan, een nieuwe auto. Maar dat was alleen de buitenkant, vervulling gaf het me niet. Van binnen ging ik kapot. Ik had alles, behalve mezelf. Het leven dat ik leidde was niet vol te houden. Altijd maar werken.’ Professionals en vrijwilligers in de (gezondheids)zorg ‘Maar nog meer werd ik tijdens de workshop getroffen door het verhaal van een zwangerschap die in paniek afgebroken was op het moment dat de pijn om haar verleden deze dochter zonder moeder te machtig was geworden.’ Belangstellenden, bijvoorbeeld partners van mensen die jong een ouder hebben verloren ‘Mijn vrouw heeft gelukkig altijd heel veel geduld met me gehad en ze heeft altijd door mijn buitenkant heen kunnen kijken.’ Mensen die zijn opgevoed door een ouder die jong een ouder of beide ouders heeft verloren Citaat L. Rubin: Verweven levens (blz. 45) ’….jaren later, toen ik het een en ander wist van familiedynamiek en de prijs die een kind betaalt voor de vroegtijdige dood van een ouder vroeg ik me af of de bijzondere vijandschap die zij mij toedroeg, voortkwam uit de noodzaak moeder te zijn voor een dochter terwijl zij zelf geen moeder had gehad.’ Het Verlaat Verdriet (Ver)Werkboekis ook geschikt te maken voor Mensen die op een andere wijze dan door de dood jong een ouder hebben moeten missen; Mensen die in hun jeugd op een andere wijze een ingrijpend en levensveranderend verlies hebben geleden, bijvoorbeeld als ze als kind zijn geadopteerd en/of hun land en cultuur hebben moeten verlaten.
Artikelnummer: 9789078163022 Categorieën: , , Tags: , ,
Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek