Uiterste wil en onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen

 57,00

Monografieen BW, B21 | Paperback | 5-11-2021

Alleen met een uiterste wil kan men over zijn vermogen na overlijden beschikken. In deze monografie komen verschillende verschijningsvormen van de uiterste wil en de daarin op te nemen uiterste wilsbeschikkingen aan de orde. Iedereen krijgt vroeg of laat met het erfrecht te maken, namelijk als erfgenaam of als erflater. Vaker dan ooit te voren wordt afgeweken van het wettelijk erfrecht. Door de verwatering van de familiebanden zal dat in de toekomst nog verder worden versterkt. Afwijken van het wettelijk erfrecht is mogelijk door het maken van een uiterste wil met daarin opgenomen uiterste wilsbeschikkingen. Kennis van en over de uiterste wil en de uiterste wilsbeschikking is daarom steeds belangrijker voor juristen werkzaam op het gebied van het erfrecht. Uiterste wil en onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen gaat specifiek over de uiterste wil en de uiterste wilsbeschikking en raakt daarmee een kernbeginsel van ons burgerlijk recht: de mogelijkheid te beschikken over eigendomsrechten. In deze monografie komen verschillende verschijningsvormen van de uiterste wil en de onderscheiden soorten uiterste wilsbeschikkingen aan de orde. De nog steeds toenemende internationalisering heeft zijn weerslag op de geldigheid van de uiterste wil en uiterste wilsbeschikkingen. In deze uitgave wordt daarom in dit kader aandacht besteed aan de Europese erfrecht verordening. Daarnaast gaat de Monografie in op actuele ontwikkelingen rondom de uiterste wil en de uiterste wilsbeschikkingen, zoals de tijdelijke mogelijkheid van testeren via het zogenoemde Skype- testament. . Sinds de invoering van het huidige erfrecht is geen ander werk verschenen dat uitsluitend inzoomt op de uiterste wil en de uiterste wilsbeschikking. Bij de behandeling van vragen rondom de uiterste wil en de uiterste wilsbeschikking mag overigens niet uit het oog worden verloren dat het erfrecht geen eiland vormt, maar onderdeel is van het vermogensrecht. Antwoorden op vragen ten aanzien van de uiterste wil en de uiterste wilsbeschikkingen kunnen daarom ook worden gevonden in Boek 3 en 6 BW. Uiterste wil en onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen is zeer relevant en interessant voor de praktijkjurist werkzaam op het gebied van het erfrecht. Denk aan (kandidaat-)notarissen en advocaten die zich bezighouden met het erfrecht. De monografie is tevens van waarde voor wetenschappers op het gebied van het erfrecht. Met name de verdieping en de rechtsvergelijking is gericht op deze doelgroep.

Artikelnummer: 9789013165081 Categorieën: , Tags: ,
Uiterste wil en onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen