Rituelen rond het levenseinde

 14,99

Paperback | 30-11-2023

Dit is een boekje voor iedereen die geconfronteerd wordt
met vragen over rituelen rond het levenseinde. Het is
vooral een boekje voor zorgverleners, cliënten en hun
naasten, en voor geestelijke verzorgers.
De dood is onontkoombaar en hoort bij het leven.
De omgang met de dood is in elke cultuur, religie en
levensbeschouwing anders. De religieuze gebruiken en
voorschriften rondom het levenseinde zijn eveneens
verschillend; in onze multiculturele samenleving wordt
dit steeds duidelijker.
Met deze uitgave bieden we een handreiking voor de
omgang met mensen die gaan sterven of gestorven zijn,
en hun naasten. Met dit boekje in de hand kan er in de
laatste uren en dagen van een mensenleven met eerbied
én kennis van zaken gehandeld worden.
En dat is veel waard!
Dit boekje is een herziene uitgave van een brochure onder
dezelfde titel, uitgegeven door De Wever in Tilburg
Vorig ISBN nummer 9789089720016

Artikelnummer: 9789089721303 Categorieën: , Tags: ,
Rituelen rond het levenseinde