90 vragen over palliatieve zorg en het levenseinde

 31,05

Een gids voor patiënten, mantelzorgers, familieleden en zorgprofessionals
Beernaert, Kim | Paperback | 10-10-2019
Dit boek geeft een helder antwoord op 90 concrete vragen rond goede zorg bij ongeneeslijke ziekte, palliatieve zorg, voorafgaande zorgplanning en beslissingen aan het levenseinde. De antwoorden zijn geput uit 20 jaar onderzoeksresultaten van de VUB-UGent Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde. Daarnaast komen ook de onderzoekers zelf aan het woord: wat betekent voor hen goede zorg, nu en in de toekomst? Werd jij al geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte? Als familielid, als zorgverlener of als patiënt? Dan weet je dat bij palliatieve zorg communicatie, begrip en openheid zeer belangrijk zijn. En dit zowel voor patiënten, mantelzorgers, familieleden als voor de professionele zorgverleners. Bovendien is dit noodzakelijk binnen alle zorgcontexten: thuis, het ziekenhuis, het palliatief dagcentrum of het woonzorgcentrum. Dit boek geeft je inzicht in de palliatieve zorg en levenseindezorg in de praktijk. Wat zeggen de cijfers? Wat zegt het onderzoek? Wat doen we al goed? En waarin zouden we beter moeten presteren? Verder is er veel aandacht voor onderzoek rond attitudes, wensen en voorkeuren, zowel van patiënten, familieleden als zorgprofessionals. DE ONDERZOEKSGROEP ZORG ROND HET LEVENSEINDE van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent doet al 20 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de zorg bij levensverkortende aandoeningen, palliatieve zorg, zorg rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning. Met de publicatie van vele artikels in internationale vaktijdschriften, doctoraatsproefschriften en boeken heeft de onderzoeksgroep veel expertise ontwikkeld en zowel nationaal als internationaal een stevige reputatie opgebouwd.
Artikelnummer: 9789463797030 Categorieën: , Tags: ,
90 vragen over palliatieve zorg en het levenseinde